polityka prywatności

Administratorem danych jest CentrumDAD Agnieszka Domaradzka, tel. 693 66 06 25

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w tym Twój wizerunek), ponieważ jest to niezbędne do wykonania zlecenia, które nam powierzyłeś.

  • utrwalamy Twój wizerunek, w formie zdjęć i filmów
  • dokonujemy jego obróbki i retuszu
  • przesyłamy Twój wizerunek do laboratoriów wykonujących na zlecenie fotografa albumy, fotoksiążki, odbitki, fotoobrazy itp.
  • świadczymy usługi drogą elektroniczną – przesyłamy zdjęcia i filmy
  • kontaktujemy się z Tobą telefonicznie, mailowo lub przez inne komunikatory w celach związanych ze świadczeniem usług
  • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Jeżeli wykonujemy zdjęcia Twojemu dziecku udzielasz zgody jako jego opiekun prawny.

Jest to niezbędne do wykonania przez nas zlecenia które nam powierzyłeś i realizację umów zawartych na wykonanie  zdjęć i filmów .

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach, klipach, filmach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację Twój wizerunek może się pojawić:

  1. na stronie internetowej fotobrzuszek.com.pl i blog.fotobrzuszek.com.pl,
  2. za pośrednictwem portali społecznościowych (social media) takich jak facebook, instagram i portale podobne,
  3. może zostać wykorzystany w portfolio drukowanym i elektronicznym, udostępnianym klientom i potencjalnym klientom,
  4. publikowany w postaci zdjęć reklamowych na portalach ogłoszeniowych.

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych – w tym Twojego wizerunku, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe po otrzymaniu pisemnej informacji o takim żądaniu.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Możesz w każdym momencie zwrócić się do administratora z zapytaniem czy Twoje dane dalej są przetwarzane w tym Twój wizerunek, a jeśli tak w jakim celu i zakresie. Prawo do uzyskania tych informacji istnieje przez cały okres przetwarzania.

Okres przetwarzania Twoich danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć: w formie pisemnej na adres: Agnieszka   Domaradzka, ul. Grodzka 78, 76-200 Bierkowo lub drogą e-mailową na adres: aga@fotobrzuszek.com.pl. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać składając wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych czy tez wizerunku, itd.).

Dbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych – na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).